За нас

Mladi.bg e млаедежка платформа, която има за цел сутрудничество с младежки организации и успешни млади хора. Целта на проекта е да популяризира младежки дейности и активности.

Mladi.bg е част от Сдружение „ГЕНЕРАЦИЯ ДЕМОКРАЦИЯ“, което е организация от изцяло нов тип.
Мотото ни е „РАЗВИВАМЕ БЪДЕЩЕТО“ и се занимаваме с иновативни онлайн решения насочени към младите хора на България.

ЕКИП:

Стефан Марков

Основател на Mladi.bg